Projekt: ocena przedszkolaków pod kątem wad postawy

 Badanie wad postawy u dzieci - ortopedia, neurologia, rehabilitacja Bielany, Żoliborz.

Cornelus Clinic bada wady postawy!


Nasza akcja skierowana jest do dzieci z przedszkoli Bielan i Żoliborza.


Prosimy kliknąć po więcej szczegółów.

Badanie dotyczy wczesnego wykrywania wad postawy oraz asymetrii u dzieci. Uwzględniane są: ustawienie barków, miednicy, kręgosłupa, klatki piersiowej, kolan i stóp. Przeprowadzana jest indywidualna analiza funkcjonalna oraz pomiary z użyciem specjalistycznego sprzętu: podoskopu i skoliometra.

1. Akcja rozpoczyna się od porozumienia z dyrekcją danej placówki. Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dzieci zostały zbadane, wyrażają pisemną zgodę i przekazują ten dokument wychowawcy grupy.

 

 

2. Procedura badania: dziecko jest badane w bieliźnie, ma odsłonięte: kręgosłup, klatkę piersiową, barki, kolana i stopy. Prosimy, aby w dniu badania ubrać dzieci w wygodne stroje,aby (w miarę możliwości) mogły samodzielnie się rozebrać oraz ubrać.

 

 

3. Czas badania jednego dziecka: 10- 15 min.

 

 

4. Data badania: po zebraniu pisemnych deklaracji zgody od rodziców/opiekunów, ustalony zostanie dogodny termin z wychowawcami grupy i dyrekcją, aby badanie nie kolidowało z dziennym harmonogramem zajęć.

 

Rodzice zostaną poinformowani z kilkudniowym wyprzedzeniem o dacie badania, drogą mailową.

 

 

5. Miejsce wykonania badania: przedszkole (wolny gabinet, sala).

 

 

6. Osoby wykonujące badanie: Agnieszka i Kornel Mikołajczyk, mgr fizjoterapii.

 

 

7. Rodzice każdego dziecka otrzymają kartę oceny postawy, na której zaznaczone zostaną wyniki prawidłowe oraz nieprawidłowości dziecka.

 

 

8. Jeżeli rodzice chcą być obecni przy badaniu, zgłoszają się z dzieckiem do Cornelus Clinic, ul.Kochanowskiego 10 A, po wcześniejszym umówieniu terminu (tel.728 200 175).

 

 

9. Jeżeli dziecko jest nieobecne w terminie badania, a rodzice chcieliby, aby zostało ono przebadane, wówczas zgłoszają się z dzieckiem do Cornelus Clinic, ul.Kochanowskiego 10 A,

     po wcześniejszym umówieniu terminu (tel.728 200 175).

 

10. Również w przypadku wątpliwości co do wyników badania lub pytań co do postępowania, prosimy o kontakt.