Kurs Europejskiej Rady Resuscytacji - zaliczony!

Europejska Rada Resuscytacji - rehabilitant przeszkolony!

By rehabilitacja była jeszcze bezpieczniejsza...

W częstochowskim Centrum Medycznym Św. Łukasza odbyło się szkolenie z Immediate Life Support, czyli rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia życia i resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Worek samorozprężalny do terapii oddechowej pacjenta z zatrzymaniem oddechu.
Worek samorozprężalny do wspomagania oddechu.

Kurs to znaczne rozszerzenie wiedzy, którą posiadałem na temat ratownictwa medycznego. Od rozpoznawania stanów grożących zatrzymaniem krążenia, przekazał mi również wiedzę na temat użycia manualnego i automatycznego defibrylatora, udrażniania dróg oddechowych, podstawowej farmokoterapii ratowniczej.

Umiejętność obsługi AED może przydać się każdemu! Bezpieczna rehabilitacja Warszawa Bielany Żoliborz.
Automatyczny defibrylator AED. Jego użycie w pierwszych minutach zatrzymania krążenia znacząco podnosi szanse pacjenta.

Co ważne, pokazał również jak wyglądać powinna współpraca członków drużyny ratowniczej podczas interwencji. Byłem zaskoczony, obserwując naszych szkoleniowców, jak sprawnie może ona wyglądać i ile można zrobić dla ratowania życia pacjenta, pracując zespołowo.

Łańcuch przeżycia: wczesne rozpoznanie ryzyka NZK, wczesna i nieprzerwana RKO, wczesna defibrylacja, opieka poresuscytacyjna. Rehabilitacja Warszawa Bielany Żoliborz poleca.