Obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Logo Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Ruszamy z akcją zbierania podpisów!


Walczymy o:

- poprawę jakości świadczeń fizjoterapii w Polsce

- łatwiejszy dostęp do rehabilitacji (krótsze kolejki!)

- rejestr fizjoterapeutów

Wszystkich pełnoletnich obywateli, a szczególnie pacjentów, zachęcam do poparcia projektu, mogącego w dużym stopniu poprawić jakość i szybkość uzyskiwania usług rehabilitacyjnych w Polsce. Podpisy zbieram osobiście ja, możecie też pytać innych fizjoterapeutów.


Pełna treść przygotowanej Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty znajduje się na stronie Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Fizjoterapeutów zachęcam do włączenia się w akcje zbierania podpisów - na stronie SFP znajdziecie załączniki formularzy i wyjaśnienia, jak prowadzić akcję.

Korzyści dla pacjentów z planowanej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty:

  • Szybszy dostęp do terapii w przypadkach, gdy czekanie na rehabilitację działa na niekorzyść pacjenta: po urazach, udarach, w incydentach bólowych
  • Możliwość weryfikacji dyplomu osoby oferującej usługę (lista dyplomowanych Fizjoterapeutów)
  • Konieczność ciągłego doszkalania się fizjoterapeutów – podwyższenie jakości usług
  • Dokumentacja terapii, a przede wszystkim postępów podczas jej prowadzenia przez fizjoterapeutę
  • Niezależność i samodzielność fizjoterapeuty w podejmowaniu decyzji terapeutycznych oraz możliwość weryfikacji nieprawidłowych zleceń lekarskich na fizjoterapię (wentyl bezpieczeństwa)
  • Efektywniejsza współpraca fizjoterapeuty z innymi specjalistami: neurologami, ortopedami, pediatrami, etc.

Jak chcemy to osiągnąć? Najważniejsze treści zawarte w Projekcie Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty:

1. Określenie zasad wykonywania zawodu.


o Możliwość bezpośredniego zgłaszania się do fizjoterapeuty pacjentów/klientów bez wcześniejszej konieczności uzyskania skierowania od lekarza oraz kierowanie pacjentów/klientów do fizjoterapeuty przez inne zawody medyczne (krótsze kolejki!).


o Wprowadza się dla fizjoterapeutów obowiązek prowadzenia dokumentacji badania i prowadzonej fizjoterapii niezależnie od rodzaju finansowania usługi (NFZ, usługi prywatne).


o Wprowadza się zapis o możliwości wystawiania przez fizjoterapeutów opinii o stanie funkcjonalnym i stanie narządu ruchu.


2. Określenie zasad uzyskiwania prawa wykonywania zawodu.


o Wprowadza się Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, dla weryfikacji umiejętności kandydatów po różnych szkołach fizjoterapii.


o Wprowadza się ochronę prawną tytułu zawodowego - „fizjoterapeuta” (osoby po weekendowym kursie nie będą mogły podszywać się pod specjalistów).


o Wymusza się na fizjoterapeutach stosowanie zasad etyki zawodowej i konieczność współpracy z innymi zawodami medycznymi.


o Wprowadza się dla fizjoterapeutów zakaz przekraczania uprawnień zawodowych.


o Umożliwia się fizjoterapeucie odmowę wykonania określonych świadczeń zleconych przez inne zawody medyczne w przypadku uzasadnionych wątpliwości (co pozwoli na wyłapanie błędnych diagnoz i zleceń, zagrażających pacjentom).


o Wprowadza się dla fizjoterapeutów obowiązek zachowania w tajemnicy informacji na temat pacjentów.


3. Określenie odpowiedzialności zawodowej.


o Wprowadza się odpowiedzialność fizjoterapeutów wobec sądu dyscyplinarnego.


o Wprowadza się funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego.


o Wprowadza się pojęcie przewinienia zawodowego fizjoterapeuty.


o Wprowadza się możliwość kar z odebraniem prawa wykonywania zawodu włącznie.


4. Określenie zadań samorządu fizjoterapeutów.


o Wprowadza się możliwość prowadzenia kontroli działalności fizjoterapeutów m. in. przez wizytacje i kontrolę prawidłowości prowadzenia dokumentacji fizjoterapeutycznej.


o Wprowadza się podstawowe dane dotyczące wykształcenia fizjoterapeutów i numery prawa wykonywania zawodu do systemu informatycznego dostępnego dla wszystkich obywateli to jest Krajowy Rejestr Fizjoterapeutyczny (każdy obywatel będzie mógł sprawdzić w każdej chwili przez Internet wykształcenie i numer prawa wykonywania zawodu, podobnie jak to jest w przypadku lekarza, pielęgniarki czy diagnosty laboratoryjnego).